.  

Costa De La Luz 2 星级

José María Amo, 8 y 10 - Huelva

服务

 • 概况 概况
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 不允许宠物
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 酒巴
  • 内部咖啡店
  • 客房服务
  • 瓶装水
  • 小吃
  • 自动售货机(饮品)
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 旅游咨询台
  • 票务服务
 • 公共区域 公共区域
  • 露台
  • 电视
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 泳衣店
 • Covid 19 - 健康安全 Covid 19 - 健康安全
  • 公用区域都有水醇凝胶分配器
 • 商店 商店
  • 商店